Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń do mnie i umów się na wizytę już teraz!

784-686-235

Znajdź mnie

Odwiedź mnie osobiście

ul. Reymonta 34/2
GRODZISK MAZOWIECKI

O mnie

Jestem absolwentką trzech warszawskich uczelni: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na których ukończyłam logopedię ogólną , studia specjalistyczne –neurologopedię i terapię zaburzeń rozwojowych. Od wielu lat zajmuję się pracą diagnostyczną i terapią dzieci oraz osób dorosłych. Pracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w: przedszkolach, szkołach, poradniach oraz szpitalach warszawskich. Każdą swoją pracę z Pacjentem zaczynam od zebrania obszernego wywiadu, postawienia właściwej diagnozy. Podczas terapii stawiam przede wszystkim na efekt. Odpowiednia organizacja pracy połączona ze współpracą ze strony rodziny oraz przyjazna atmosfera w gabinecie w znacznym stopniu zwiększają efektywność planowanych działań.

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Zajęcia kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego lub/i obwodowego układu nerwowego np.

 • afazja,
 • jąkanie,
 • niedokształcenie mowy pochodzenia korowego,
 • opóźniony rozwój mowy

Diagnoza i terapia logopedyczna

Zajęcia prowadzone w formie indywidualnej, skierowane są do dzieci i młodzieży z wadami wymowy i zaburzeniami wyrazistości mowy np.

 • seplenienie,
 • rotacyzm,
 • kappacyzm,
 • mowa bezdźwięczna

Diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych

Terapia dysleksji-zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz do dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Do określenia trudności w uczeniu się, odnoszą się także poniższe terminy:

 • dysortografia - trudności w poprawnej ortograficznie pisowni,
 • dysgrafia - zaburzenia techniki pisania,
 • dyskalkulia - trudności w nauce matematyki

Nauka czytania i pisania metodą glottodydaktyki

Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym czyli do takich, które mają problemy z:

 • rozpoznawaniem liter,
 • głoskowaniem,
 • poprawnym pismem,
 • czytaniem

Diagnoza i terapia lateralizacji

Postawienie obiektywnej i kompleksowej diagnozy lateralizacji u dziecka jest często najistotniejszym momentem dla podjęcia decyzji o kierowaniu następnymi etapami rozwojowymi dziecka. Na diagnozę lateralizacji zapraszam przede wszystkim dzieci, które: posługują się tylko ręką lewą, dzieci piszące lewą ręką a pozostałe czynności wykonują ręką prawą i innych, którzy chcą zbadać lateralizację.

Zapraszam do kontaktu

Umów się na wizytę telefonicznie

GABINET NEUROLOGOPEDYCZNY

Anna Tomasik

ul. Reymonta 34/2, GRODZISK MAZOWIECKI

784 686 235

annatomasik@op.pl

Poniedziałek-Piątek 1700-2000

Sobota 1100-1800

Istnieje możliwość ustalenia wcześniejszych godzin na życzenie Pacjenta.