Anna Tomasik

Gabinet
neurologopedyczny

Jeśli jesteś pacjentem dorosłym i doświadczyłeś udaru mózgu, bądź innych chorób neurologicznych lub powypadkowych, które znacząco wpłynęły na jakość twojej mowy zgłoś się do Mnie. Opracuję dla Ciebie specjalny plan terapii i otoczę Cię miłą i specjalistyczną opieką terapeutyczną.
Gdy Twoje dziecko znacznie odstaje od rozwoju swoich rówieśników, nie mówi, niechętnie bawi się i nawiązuje kontakty z innymi dziećmi, ma problemy z nauką czytania i pisania. Nie czekaj aż z tego wyrośnie , ponieważ nie wszystkie dzieci z tego wyrastają.

O MNIE

Anna
Tomasik

Jestem absolwentką trzech warszawskich uczelni: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na których ukończyłam logopedię ogólną , studia specjalistyczne –neurologopedię i terapię zaburzeń rozwojowych.

Od wielu lat zajmuję się pracą diagnostyczną i terapią dzieci oraz osób dorosłych. Pracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w: przedszkolach, szkołach, poradniach oraz szpitalach warszawskich. Każdą swoją pracę z Pacjentem zaczynam od zebrania obszernego wywiadu, postawienia właściwej diagnozy.

Podczas terapii stawiam przede wszystkim na efekt. Odpowiednia organizacja pracy połączona ze współpracą ze strony rodziny oraz przyjazna atmosfera w gabinecie w znacznym stopniu zwiększają efektywność planowanych działań.

ZAKRES USŁUG

Oferta

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Zajęcia kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego lub/i obwodowego układu nerwowego np.

 • afazja,
 • jąkanie,
 • niedokształcenie mowy pochodzenia korowego,
 • opóźniony rozwój mowy

Diagnoza i terapia
logopedyczna

Zajęcia prowadzone w formie indywidualnej, skierowane są do dzieci i młodzieży z wadami wymowy i zaburzeniami wyrazistości mowy np.

 • seplenienie,
 • rotacyzm,
 • kappacyzm,
 • mowa bezdźwięczna

Diagnoza i terapia
zaburzeń rozwojowych

Terapia dysleksji-zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz do dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Do określenia trudności w uczeniu się, odnoszą się także poniższe terminy:

 • dysortografia - trudności w poprawnej ortograficznie pisowni,
 • dysgrafia - zaburzenia techniki pisania,
 • dyskalkulia - trudności w nauce matematyki

Nauka czytania i pisania
metodą glottodydaktyki

Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym czyli do takich, które mają problemy z:

 • rozpoznawaniem liter,
 • głoskowaniem,
 • poprawnym pismem,
 • czytaniem

Diagnoza i terapia
lateralizacji

Postawienie obiektywnej i kompleksowej diagnozy lateralizacji u dziecka jest często najistotniejszym momentem dla podjęcia decyzji o kierowaniu następnymi etapami rozwojowymi dziecka. Na diagnozę lateralizacji zapraszam przede wszystkim dzieci, które: posługują się tylko ręką lewą, dzieci piszące lewą ręką a pozostałe czynności wykonują ręką prawą i innych, którzy chcą zbadać lateralizację.

Diagnoza
gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu ustalenie tego, czy dziecko 5, 6 letnie osiągnęło już taki poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. W związku z czym na diagnozę zapraszam wszystkie dzieci 5, 6 letnie kończące Przedszkole a zaczynające naukę w Szkole Podstawowej.

Konsultacja w sprawie skróconych wędzidełek jamy ustnej

Wędzidełek w jamie ustnej jest wiele, natomiast w codziennej praktyce logopedycznej najwięcej uwagi skupiam na wędzidełku języka i /lub wargi górnej u noworodków, niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Zapraszam do kontaktu

Umów się na wizytę telefonicznie

kontakt

Gabinet
neurologopedyczny

Adres
ul. Reymonta 34/2
Grodzisk Mazowiecki
Dane kontaktowe
Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek 17:00-20:00
Sobota 11:00-18:00

Istnieje możliwość ustalenia wcześniejszych godzin
na życzenie Pacjenta.